Transparent-logo.png

 אבל אתה עמד על המשמר בכל דבר, סבל הרעות,
עשה את מלאכת המבשר, ומלא את שרותך.

השניה לטימותאוס ד׳ 5

חיילים

למען תתהלכו כיאות לפני האדון, ככל חפצו, .ולמען תניבו פרי
בכל מעשה טוב ותגדלו בדעת אלהים

הרשמה לאירועים הקרובים

גלרייה מכנסים קודמים

4O3A5263
4O3A5086
4O3A5307
4O3A5281
4O3A5316
4O3A5506
4O3A5738
4O3A5765
4O3A5986
4O3A5795
4O3A6001
4O3A5910
Screen%20Shot%202020-06-02%20at%209.56_e

חזון

 


  • הכלה - הכלת החייל המשיחי, להיות קשובים לו,ללוות אותו לאורך כל השירות (משלב המיונים עד שלב השחרור)

  •  

ממלכתיות - כולל את כל גוף המשיח בארץ- חיזוק, בניה, עידוד, תמיכה של כלל החיילים המשיחיים.


  • אנו בנתיבה שואפים לתמוך, לעודד ולחזק את החיילים המשיחיים מכל הארץ המשרתים בצה״ל או בכוחות הביטחון,לאורך כל תקופת שירותם, החל מהכנתם לצבא, ליווי לאורך השירות ועד שיחרורם. 

ע״י עשיית כנסי חיילים, ערבי הלל, ותוכניות הכנה לצבא למלש״בים.

Paintballers

24.03.20

אופצייה להערות או לטקסט נוסף

כנס בנות

4O3A5263

4O3A5086

4O3A5307

4O3A5281

4O3A5316

4O3A5506

4O3A5738

4O3A5765

4O3A5986

4O3A5795

4O3A6001

4O3A5910

גלרייה של כנסים קודמים

לוח פעילויות

רשימת ציוד

טפסי הרשמה

הכנסים הבאים

Misty Slopes

24.03.20

אופצייה להערות או לטקסט נוסף

כנס מדע ואמונה

 לרוחב פוסטר סולו .jpg

24.03.20

אופצייה להערות או לטקסט נוסף

כנס בנות

back drop כנס נוער זמן אמת.jpg

24.03.20

אופצייה להערות או לטקסט נוסף

כנס בנים

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

NETIVAH YOUTH MINISTRIES ISRAEL

Non-profit Youth Work | Netivah Youth Ministries Israel | Petah Tikva

4O3A5086