top of page

חיילים

"אבל אתה עמד על המשמר בכל דבר, סבל הרעות,
עשה את מלאכת המבשר, ומלא את שרותך."

השניה אל טימותיאוס פרק ד׳ 5

אנחנו בנתיבה שואפים לתמוך ולחזק את החיילים המשיחיים המשרתים בצה"ל ובכוחות הביטחון.

המטרה שלנו היא ללוות את החיילים משלב המיונים לאורך כל שירותם הצבאי עד לשיחרורם,

להיות קשובים להם ולצרכיהם ולחזק את זהותם כחלק מגוף המשיח בארץ.

חלק הפעילויות שאנחנו מארגנים כוללות:

תוכניות הכנה לצבא למלש"בים, כנסי חיילים, ערבי הלל ועוד...

גלריה
bottom of page