top of page
4O3A5307.jpg
Sequence 02.00_37_25_07.Still041.jpg

עוזרים צעירים ע״צ

מרכז נתיבה מקיים תוכנית הכשרה לעוזרים צעירים (מדריכים צעירים) עבור בני נוער בכיתות י'-יב' המעוניינים לעסוק בשירות והדרכה במסגרת הקהילה וגוף המשיח בארץ.

התוכנית מעודדת ומכשירה את בני הנוער לתמוך ולחזק את הקהילה המקומית, על ידי פעולה תחת סמכות מדריכי הנוער וההנהגה הקהילתית.

התוכנית בנויה הן מתכנים חברתיים והן מתכנים רוחניים- המקנים לבני הנוער כלים מעשיים לחיים ולשירות בקהילה.

במהלך התוכנית המשתתפים ישתתפו בפעילויות שונות:

התנדבויות וסימולציות הדרכה

רכישת מיומנויות הדרכה ושירות

הקניית כישורי מנהיגות

הגות אישית וקבוצתית בכתובים

ההשתתפות מותנית בהמלצת מדריך נוער

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מרכז נתיבה

Sequence 02.00_36_25_19.Still037.jpg
bottom of page