top of page

מדריכים

"הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת
כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך."

יהושוע פרק א' 9

נתיבה עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם מדריכי הנוער בקהילות המקומיות.

המטרה שלנו היא לעודד, לתמוך ולהכשיר את מדריכי הנוער לשירות בקהילה ובגוף המשיח.

אנו מאמינים שלמדריך הנוער חלק חשוב בתהליך הגדילה והצמיחה של בני הנוער במסגרת הקהילה ולכן חשוב לנו לספק למדריכי הנוער את התמיכה והכלים המתאימים להדרכה.

כחלק מהפעילויות שאנחנו מציעים, אנו מקיימים באופן קבוע סמינרי מדריכים המעשירים את ידע המדריכים במגוון תחומים, מקשרים בין מדריכים מקהילות שונות ובכך יוצרים הזדמנויות גיבוש והתחברות עבור בני הנוער.

בנוסף נתיבה עובדת על פיתוח תוכנית הכשרה למדריכים חדשים, התוכנית בנויה ממספר מפגשים שיקנו בסיס להדרכה ויעזרו למדריכים לצבור ביטחון וכלים חשובים.

גלריה
bottom of page