top of page
w-logo copy.png
מי אנחנו?

 "לכן כשם שקבלתם את המשיח ישוע, האדון, כן התהלכו בו כשאתם משרשים ונבנים בו, 
מבוססים באמונה לפי מה שלמדתם, ושופעים בהודיה."

אל הקולוסים פרק ב' 6-7

מרכז נתיבה הינו גוף משיחי הפועל בתחום עבודת הנוער בקרב הקהילה המשיחית בארץ.

השאיפה שלנו היא לראות את הנוער והחיילים המשיחיים גדלים ומושרשים באמונתם

ולחנך אותם ללכת אחרי ישוע באהבה ולהוות דוגמא ועדות לסביבה.

הפעילות של מרכז נתיבה מבוססת על שיתוף פעולה עם רועי הקהילות ומדריכי הנוער

בכדי לעודד צמיחה של הנוער במסגרת הקהילה.

NETIVAH גרף בעברית (2).png

תחומי עשייה:

  • פיתוח תוכנית שירות ארוכת טווח לעבודת הנוער בארץ, המבוססת על שיתוף פעולה בין מרכז נתיבה לקהילה המקומית.

  • קיום פעילויות לבני הנוער והחיילים: אירגון אירועי נוער ארציים הכוללים בתוכם כנסי נוער,  כנסי חיילים, טיולים, מחנות, התנדבויות ועוד...

  • הכשרת עובדי נוער: קיום סמינרים למדריכי נוער ורועי קהילות, מתן כלים, פיתוח משאבים וחומרי הדרכה.

  • תמיכה בשירות הנוער הארצי: הגברת המודעות לצורכי הנוער והחיילים בקרב הקהילות,

פיתוח ותחזוק מאגרי מידע ורשת תקשורת למדריכי הנוער וגיוס הקהילות לתמיכה בעוסקים בשירות הנוער והחיילים.

bottom of page