%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A4%20%D7%9B%
Transparent-logo.png

החזון

 •  ללמד, לאתגר ולהדריך את הצעירים אלי חזרה בתשובה ולאמונה אישית בישוע
   

 • לעודד את הנוער לאהוב ולעבוד את האדון בכל לבם ונפשם כשהם מושרשים באהבת המשיח
   

 • לעודד צמיחה מתוך ולתוך המסגרת הקהילתית וכן שייכות והתחברות של בני הנוער לקהילה

המטרה

 • פיתוח תכנית שירות ארוכת טווח לעבודת הנוער בארץ שמבוססת על שיתוף פעולה בין מרכז נתיבה לקהילות המקומיות. 
   

 • השאיפה שלנו היא לראות את הנוער בישראל גדל, מושרש ומעוגן באמונתו. ולכן אנו פועלים להכשיר

       ולאתגר את הצעירים להיות האור, המלח               והעדות שאלוהים קרא להם להיות בדור הזה.
 

 • במרכז נתיבה חשוב לנו הקשר ושיתוף הפעולה עם מדריכי הנוער ורועי הקהילות; אנו פועלים לספק הדרכה והכשרה

       לעבודת השירות בקהילותיהם. 
 

 • כמו כן ההשתתפות בכנסים ובפעילויות נתיבה מיועדת לבניית קשרים חזקים ואחדות בין קבוצות הנוער בארץ

       וכן לחיזוק הקשרים בין מדריכי הנוער.

השיטה

 • קיום ופיתוח תכניות ופעילויות לבני הנוער והחיילים בהן ישוע במרכז.
   

 •  הפעילויות כוללות כנסים ואירועי נוער   ארציים ואזוריים, טיולים ומחנאות, התנדבויות, כנסי חיילים וסמינרי הכשרה למדריכי הנוער ומנהיגי הקהילות.
   

 • אלו נועדו לשרת את גוף המשיח בקהילות המקומית וכן ברמה הארצית.
   

 • תמיכה ועידוד פעילויות נוער וחיילים    המתקיימות תוך כדי שיתוף פעולה      ותיאום פיתוח וקיום מאגרי מידע ורשת תקשורתית למדריכי הנוער.
   

 • מתן כלים ומשאבים לעבודת הנוער.
   

 • הגברת מודעות לצרכי בני הנוער והחיילים בקרב מנהיגי הקהילות והורים.
   

 • וכן גיוס הקהילות לתמיכה ממשית בעוסקים בשירות הנוער והחיילים.

 • Facebook
 • YouTube
 • Instagram
Transparent-logo.png

NETIVAH YOUTH MINISTRIES ISRAEL

Non-profit Youth Work | Netivah Youth Ministries Israel | Petah Tikva