top of page

נוער

"אל יבוז לך איש בשל צעירותך.
ואולם היה מופת למאמינים, בדבור, בהתנהגות, באהבה, באמונה ובטהרה."

הראשונה אל טימותיאוס פרק ד׳ 12

הנוער המשיחי בארץ הוא לב הפעילות שלנו במרכז נתיבה.

השאיפה שלנו היא לראות את הדור הצעיר גדל ומתחזק באמונה, כשהם אוהבים את אלוהים בכל ליבם משרתים אותו ואת הקהילה.

אנחנו מאמינים שהנוער נקרא להוות דוגמא ועדות לסביבה שלהם והמטרה שלנו היא ללוות ולהכווין אותם בשנות נעוריהם.

חלק מהפעילויות שאנחנו מארגנים לנוער הן:

     כנסי נוער צעיר- לכיתות ז'-ח'.

כנסי נוער- לכיתות ט'-יב'.

מדצים- תוכנית הכשרה למדריכים צעירים בכיתות י'-יב'.

ים לים- טיול נוער לכיתות י'-יב'.

נצור וחצים- תוכניות הכנה לצבא המיועדות למלש"בים בוגרי כיתה יב'.

גלריה
bottom of page