top of page
P1022273.jpg
לוגו חצים.png

תוכנית "חצים" הינה תוכנית תלמידות קדם צבאית שמטרתה לחזק ולבנות את אמונתם של בני הנוער המשיחיים, על ידי הקניית הרגלים וכלים שימושיים לקראת שירותם הצבאי.

משך התוכנית הוא כעשרה שבועות אשר במהלכם החניכים יעברו תהליך אישי וקבוצתי.

ברמה האישית- החניכים יבססו את הזהות האישית שלהם במשיח, יחזקו את כושר המנהיגות, יקבלו הרגלים, ערכים וכלים שימושיים על פי כתבי הקודש לחיים יציבים במשיח,  הרגלים אשר יעזרו להם להתמודד עם האתגרים במהלך השירות הצבאי.

ברמה הקבוצתית- החניכים ילמדו לשתף פעולה, יתגבשו בתור קבוצה ויעברו משימות ואתגרים קבוצתיים שיכינו אותם לקראת השירות הצבאי. 

במהלך התוכנית החניכים ישתתפו בפעילויות שונות:

ימי התנדבות

וגיבוש קבוצתי

פרוייקטים אישיים וסדנאות קבוצתיות

טיולים וסיורים

ברחבי הארץ

שיעורים עיוניים

במגוון נושאים

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מרכז נתיבה

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1703.jpg
bottom of page