top of page
P1011332.jpg
flatנצור.png

תוכנית "נצור" הינה תוכנית הכנה לקראת השירות הצבאי עבור המלש"ב המשיחי בת 10 ימים.

במהלך נצור החניכים יגבשו את הזהות האישית שלהם במשיח,

ילמדו על ההתמודדויות והאתגרים בזמן השירות הצבאי, סדרי עדיפויות, אתיקה אישית וצבאית, היציאה מהמסגרת המשפחתית, המשמעת הצבאית  ועל הערכים של החייל המשיחי.  כמו כן, התוכנית היא זמן התחברות עם מאמינים מקהילות שונות מרחבי הארץ לפני השירות הצבאי.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מרכז נתיבה.

P1000573.jpg
bottom of page