%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A4%20%D7%9B%
Transparent-logo.png
WhatsApp%20Image%202020-10-25%20at%2016.

מד״צים

בתוכנית ההכשרה של מד"צים משתתפים בני נוער מכיתות י'-י"ב המעוניינים לעסוק בשרות, הדרכה ומעורבות במשימות חברתיות במסגרת קהילתית. התוכנית מעודדת לבני נוער מכל הקהילות בארץ לחפש דרכי תמיכה וחיזוק בהקהילה המקומית על-ידי פעולה תחת סמכות של המנהיגים הרוחניים בקהילתם. 

בתוכנית שזורים זה בצד זה הציר החברתי-התנדבותי והציר הקהילתי-רוחני. צירים אלו מקנים לתוכנית רבדים ערכיים המתייחסים לקהילה ולשרות.

ליותר פרטים אנא צרו קשר עם מרכז נתיבה.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
Transparent-logo.png

NETIVAH YOUTH MINISTRIES ISRAEL

Non-profit Youth Work | Netivah Youth Ministries Israel | Petah Tikva